6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)嘌呤核苷 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purineriboside CAS号:7724-76-7

产品名称:6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)嘌呤核苷

英文名称:6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purineriboside

CAS号:7724-76-7

MDL号:MFCD00005741

EINECS号:231-771-3

RTECS号:AU7404910

BRN号:暂无

PubChem号:24894095

物性数据

1.      性状:未确定

2.      密度(g/mL 25ºC):未确定

3.      相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.      熔点(ºC):未确定

5.      沸点(ºC,常压):未确定

6.      沸点(ºC,5.2kPa):未确定

7.      折射率(n20/D):未确定

8.      闪点(ºC,):未确定

9.      比旋光度(º):未确定

10.   自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11.   蒸气压(kPa,25ºC):未确定

12.   饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定

13.   燃烧热(KJ/mol):未确定

14.   临界温度(ºC):未确定

15.   临界压力(KPa):未确定

16.   油水(辛醇/水)分配系数的对数值(25℃):未确定

17.   爆炸上限(%,V/V):未确定

18.   爆炸下限(%,V/V):未确定

19.   溶解性(mg/mL)未确定

毒理学数据

暂无

生态学数据

暂无

分子结构数据

1、   摩尔折射率:83.77

2、   摩尔体积m3/mol214.7

3、   等张比容(90.2K):603.4

4、   表面张力dyne/cm62.3

5、   极化率10-24cm333.21

计算化学数据

暂无

性质与稳定性

暂无

贮存方法

-20

合成方法

暂无

用途

暂无

温馨提醒:

本站所有文章著作权均属于本站站长,侵权必究!

复制转载请注明: https://www.health21cn.com/archives/31257.html